Archiv článků

02.08.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 2. srpna od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně našeho Spolku Alena Lehnerová.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. Prosíme však účastníky o dodržování opatření a doporučení vydaná vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.
16.07.2020 16:00

V roce 2020 si všichni připomeneme 250. výročí narození jednoho z nejslavnějších světových skladatelů, Ludwiga van Beethovena. Ne všichni však vědí, že to byly právě české země a jejich rodáci, kteří sehráli v jeho životě významnou roli, i když ne tak velkou jako v životě Mozartově. Skladatel sám navštívil jak Prahu, tak i české lázně (Teplice, Karlovy Vary, Františkovy Lázně) a ve Slezsku pak zámek Hradec nad Moravicí.

Během svého pobytu v Praze se stýkal s významnými představiteli pražského hudebního života, z nichž někteří (manželé Duškovi, Jan Václav Tomášek, Vincenc a Albín Maškové) později nalezli místo posledního odpočinku na Malostranském hřbitově. Proto bychom také chtěli uctít Beethovenovu památku návštěvou míst, která ho v Praze připomínají – a začneme na Malé Straně.

Procházka se bude konat ve čtvrtek 16. července 2020. Sraz je v 16:00 hod. na Valdštejnském náměstí před budovou Senátu Parlamentu ČR.    

Průvodkyní nám bude Ing. Gabriela Kalinová, CSc., členka Spolku Malostranský hřbitov a autokra rozsáhlé monografie Malostranský hřbitov: historie a současnost.

 
Vstup zdarma a bez rezervace. Prosíme však účastníky o dodržování nařízení i doporučení vlády ČR vydaných v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR.
 
 
11.07.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po této památce, která bude tentokráte zaměřená na pověsti a příběhy Malostranského hřbitova. Průvodkyní budu předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

21.06.2020 14:00

Milí příznivci, vzhledem ke zhoršeným podmínkám na hřbitově (podmáčené cesty apod.) jsme nuceni zrušit část Májové slavnosti. Od 14 hodin je připraveno slavnostní zahájení s představením publikace následované zkrácenou vycházkou zaměřenou na výtvarné atributy náhrobků (pro registrované na mjiroudkova@gmail.com). Zasazení růže i vycházka za pověstmi jsou zrušeny. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás na další vycházce!


Žádáme všechny účastníky Májových slavností o dodržování platných přepisů vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem Covid-19 na území ČR, zejména pak o používání ochranných prostředků a bezpečnostních rozestupů minimálně 2 m.

 

 

Doporučujeme také pevnou a nepromokavou obuv.

16.03.2020 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech a hrobkách, která se tentokráte zaměří na kapucínskou hrobku ve Vídni. V této hrobce, patřící k nejvýznamnějším evropským panovnickým pohřebištím, byli v letech 1633 – 2011 pohřbíváni příslušníci habsburského rodu. Přednáška se bude zabývat dějinami hrobky a přinese i krátké medailonky, přibližující nejvýznamnější zde pohřbené osobnosti a jejich stopy, zanechané v zemích Koruny české. Přednášet bude Gabriela Kalinová, členka spolku a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.

Přednáška se uskuteční v pondělí 16. března od 17 hodin v pobočce Městské knihovny Praha - Smíchov, Nám. 14 října 15, Praha 5.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

08.03.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

V případě výrazně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.

16.02.2020 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z komentovaných vycházek po této památce. Průvodkyní bude Alena Lehnerová.

03.02.2020 17:00
Dne 3.února 2020 v 17 hodin uskuteční v Městské knihovně Praha - pobočce Smíchov, Nám. 14. října 15, přednáška o Malvazineckém hřbitově. Svou rozlohou i počtem pohřbených  patří mezi největší hřbitovy v Praze. Založen byl v roce 1876 podle návrhu Antonína Viktora Barvitia v místech, kde se nacházely hospodářské usedlosti malostranského měšťana Tomáše Malvazyho. Dominantou hřbitova je novorománský kostel sv. Filipa a Jakuba postavený v letech 1894 až 1896, který je dnes kulturní památkou.
 
Přednáší Mgr.Julie Jindráková
Projekce: Zdeněk Nikel
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.
27.01.2020 17:00

Přednáška z cyklu o historických hřbitovech tentokráte přiblíží osobnost hraběte Canala (1745 - 1826), botanika, humanisty, velmistra zednářské lóže a zakladatele zahrady Kanálka. Kde se proslulá zahrada nacházela? Kterí přátelé vzdělaného hraběte odpočívají na Malostranském hřbitově? Zmíníme též starou část Olšanských hřbitovů, kde je Josef Canal phřben, a hrobku rodiny Meinertů v moravskoslzských Bartošovicích, kde odpočívá společně se svým manželem Josefina Pachtová z Rájova (1771 -1833), roz. Canal de Malabaila.

Přednáška se uskuteční v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. Přednášející bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

 

18.01.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově, která se tentokrát zaměří na W. A. Mozarta a jeho přátele pohřbené na Malostranském hřbitově.

Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií.
Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

V případě výrazně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.
 

 

29.12.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na poslední letošní komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 29. prosince od 14 hodin. Průvodkyní bude předsedkyně našeho spolku Alena Lehnerová.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.
 
Upozorňujeme návštěvníky, že v případě krajně nepříznivého počasí může být vycházka zrušena.

 

09.12.2019 18:00
Srdečně zveme na letošní poslední přednášku našeho spolku s názvem Mocné slovo neomýlí: Karel Jaromír Erben a jeho dvě poslední cesty. Přednáška z cyklu historické hřbitovy, hrobky a hroby přiblíží osobnost a dílo Karla Jaromíra Erbena z jiného úhlu, než je obvyklé: zaměříme se na Erbena jakožto na manžela a otce. Přednášku doplní stručné představení spisovatelovy sbírky Kytice jako zdroje inspirace pro vybrané hudební skladatele.
 
Přednášejí Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov, a Petr Slouka z Lobkowicz Collections, o.p.s..
 
Na závěr je připraveno malé překvapení.
 
Přednáška se uskuteční v pondělí 9. prosince od 18 hodin v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, místnost č. 219.
 
Vstup zdarma a bez rezervace.
25.11.2019 18:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další přednášku z cyklu o historických hřbitovech. Tentokráte se zaměříme na Pasov.

V první části přednášky představeno historické město Pasov na soutoku tří řek, jehož počátky sahají až do římské doby. Dále bych se chtěla zabývat Pasovem v raném středověku a připomenout zejména náhrobek královny Gisely v klášteře Niedernburg. Chtěla bych se zmínit o souvislostí jejího kultu s kultem našeho blahoslaveného Vintíře, který je nejlépe znázorněn slavným bavorským malířem Asamem na stropě Císařského sálu v břevnovském klášteře. Historie Pasova se často prolínala s historií českou – v Pasově začínala tzv. Zlatá stezka (Goldener Steg), vedoucí přes Šumavu a spojujících Čechy s Podunajím. Stezka se v různých období jmenovala „pasovská“, prachatická“, „česká“ či „solná“ a měla velký význam zejména pro obchod solí. Ne vždy však byly vztahy Prahy a Pasova ideální – o tom svědčí vpád Pasovských do Prahy (1611), který podnikl na žádost císaře Rudolfa II. jeho synovec, bojovný pasovský kníže-biskup Leopold V., který později opustil duchovní stav a založil v Innsbrucku pobočnou větev Habsburků.

Lepší zkušenost než Praha s Pasovem udělal Pasov se knížaty-biskupy, pocházejícími z rodu Thunů a Thunů-Hohenstein, kteří přišli z Čech. Byli celkem čtyři -  prvním byl Václav hrabě z Thunu (1629-1673), který za účelem přestavby dómu po velkém požáru  přivedl do Pasova slavného česko-italského stavitele Carlo Luragha. Druhý z nich, Josef Maria hrabě z Thun-Hohensteinu přispěl závažnou měrou k hospodářskému rozkvětu ve městě a vzniku prvních manufaktur. Třetí, Thomas Johann Nepomuk hrabě z Thunu a Hohensteinu (1737-1796), podporoval pasovskou porcelánovou manufakturu, ale měl vyměřeno jenom málo času – vládl pouze 11 měsíců. Jeho nástupcem se stal jeho bratranec Leopold Leonhard Thun-Hohenstein (1746-1826), která opustil Pasov po zániku tohoto církevního státu na počátku 18. století. Leopold se poté vrátil do Čech, kde založil Cibulku u Prahy. Je pohřben na Malostranském hřbitově a jeho náhrobek patří spolu s Radeckého pomníkem (který však nebyl ulit v Čechách) k nejkrásnějším exteriérovým plastikám 19. století. Na závěr bych přítomné ráda pozvala na malou procházku po pasovském historickém hřbitově sv. Severina v městské části Innstadt na břehu řeky Inn.
 
Přednášet bude Gabriela Kalinová, autorka knihy Malostranský hřbitov: historie a současnost. Přednáška se uskuteční v pondělí 25. listopadu od 18 hodin v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, Praha 1.
 
Vstup zdarma a bez rezervace!
03.11.2019 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další ročník tradičních Dušiček na Malostranském hřbitově, které se uskuteční v neděli 3. listopadu od 14 hodin.

 
Program: 

14:00     Zahájení Dušiček u sochy biskupa Thun-Hohensteina naproti hlavnímu vchodu
14:15     Komentované vycházky (sraz u sochy biskupa Thun-Hohensteina)
15:45     Zazimování růží u hrobu Václava Veleby (naproti náhrobku Svaté holčičky)
16:00     Vycházka "Pověsti a legendy Malostranského hřbitova"  (sraz u sochy biskupa Thun-Hohensteina)  
17:00      Ukončení programu, uzavření hřbitova
Kostel Nejsvětější Trojice bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin.

 

Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

20.10.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií.
Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.
 
Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.
 
Průvodkyní bude Alena Lehnerová, Spolek Malostranský hřbitov.
 
Vstup bez rezervace a bez bariér.

 

14.10.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech a hrobkách. Tentokráte se vydáme do Frýdlantu. Mohutný náhrobní památník Redernů je jedinečným dílem pohřební kultury v České republice i v Evropě. Mauzoleum vznikalo v letech 1606–1610 ve Vratislavi (Breslau, Wrocław). Vytvořil je Gerhard Heinrich (Hendricks) původem z Amsterodamu. Objednavatelkou byla Kateřina rozená Šliková. Hraběnka byla 18 let manželkou císařského vojevůdce Melchiora z Redernu. Dalších 17 roků jako vdova věnovala péči o památku zesnulého chotě.
V kapli kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu si Redernové po roce 1564 zbudovali hrobku s náhrobním monumentem (8,5 x 5 m). Čtyři druhy mramoru, alabastr a bronzové sochy Redernů v životní velikosti i přes čtyři staletí představují tři poslední členy starobylé rodiny. Její slávu ztělesnil bojovník proti Turkům, Melchior; zde křesťan zabezpečivší svou vlast proti pohanům, jak dokládají Turci v podnoží pomníku i bronzové tabule s bitvami u pevností Velký Varadín, Pápa a Sisak. Vzorem Redernových válečných tažení byli starozákonní bojovníci a panovníci David, Jozue, Gedeon a Juda Makabejský. Nejvyšší oporu tvoří vzkříšený Kristus coby ochránce rodu. Vdova Kateřina a syn Kryštof doprovázejí Melchiora na jeho životní cestě až za hrob, jak svědčí mramorové desky s latinskými nápisy otevírající rozhovor urozenců v ideálních vztazích. Cedule nad jejich hlavami vysvětlují světskou moc a zásluhy zpřítomnělých.
Mauzoleum Redernů je dílem řemeslného i uměleckého nadání, znalostí, dovedností a poctivé práce. Rodový památník představuje obdiv k zesnulému, obětavost a lásku syna i manželky. Svého druhu a pojetím je v podstatě světovým unikátem.
Přednášet bude PhDr. Milan Svoboda, Ph.D. z katedry historie Technické university v Liberci. Vstup zdarma, bez rezervace.

Přednáška se bude tentokráte konat v Pražském kreativním centru, Staroměstské nám. 4/1, místnost 219 (2. patro).

Vstup zdarma a bez rezervace!

Spolupořadatelem akce je Pražské kreativní centrum.

30.09.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov si Vás dovoluje pozvat na první z poprázdninových přednášek zaměřených na příběh tohoto jedinečného místa, která se uskuteční v pondělí 30. září od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, nám. 14. října 15, Praha 5. 

 
Tentokráte se budeme věnovat několika různým pohledům na umělecké osudy Jiřího Karáska ze Lvovic (1871 – 1951). Bude zrekapitulován jeho vztah k Malostranskému hřbitovu, představí se osobnost malíře Miloše Endlera (1903 – 1993) a jím psaná Kronika Karáskovy galerie. Na závěr bude promítnut filmový záběr Jiřího Karáska ze Lvovic z r. 1950. Přednášet bude Filip Hynek, člen Spolku Malostranský hřbitov.  
 
Vstup zdarma, bez registrace a bez bariér.
18.09.2019 09:30
Rod Dientzenhoferů patří ke stěžejním představitelům vrcholně barokního stavitelství v Českých zemích, kterému byla v dějinách umění věnována intenzivní pozornost. Můžeme však bádání v této oblasti považovat za uzavřené? Co vůbec dnes spojujeme s osobností Kiliána Ignáce Dientzenhofera? A jakou roli hraje v této problematice mezioborový výzkum? Na tyto a další otázky se rozhodl formou sympozia odpovědět Spolek Malostranský hřbitov, který si letos připomíná 330. výročí od narození tohoto geniálního architekta a stavitele.

Akce se uskuteční 18. září 2019 od 9.30 hod. v prostorách Tereziánského sálu Břevnovského kláštera. S ohledem na mezioborové zaměření zazní v příspěvky z oblasti architektury, umění či historie raného novověku od odborníků z Ústavu dějin umění a Historického ústavu Akademie věd ČR, Universität Passau, Národní galerie v Praze nebo Archivu hlavního města Prahy. Účast na sympoziu není zpoplatněna. S ohledem na omezené kapacity prostor je ale vyžadována registrace prostřednictvím formuláře ZDE.  
 
Podrobný program (v pdf) si můžete stáhnout ZDE.

Akce je pořádána ve spolupráci s Benediktinským arciopatstvím sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze-Břevnově. Záštitu převzali arciopat kláštera J. M. Petr Prokop Siostrzonek, O.S.B., zastupitel hl. m. Prahy a předseda výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Petr Zeman a radní městské části Praha 5 JUDr. Petr Lachnit.
08.09.2019 14:00

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek ze vstupného bude využit na úhradu nákladů na pořádání sympozia připomínajícího život a dílo barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, kteří jsou pohřbeni na neznámém místě na Malostranském hřbitově. 

 

Sraz je náhrobku biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Vstup bez bariér a bez rezervace.

11.08.2019 14:00

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

 

Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek ze vstupného bude využit na úhradu nákladů na pořádání sympozia připomínajícího život a dílo barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, kteří jsou pohřbeni na neznámém místě na Malostranském hřbitově. Sympozium se uskuteční v září. Bližší informace budou zveřejněny během prázdnin.

 

Sraz je náhrobku biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Vstup bez bariér a bez rezervace.

21.07.2019 14:00

Průvodkyní bude tentokráte Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov : historie a současnost.

 

Vstupné dobrovolné. Případný výtěžek ze vstupného bude využit na úhradu nákladů na pořádání sympozia připomínajícího život a dílo barokních stavitelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferů, kteří jsou pohřbeni na neznámém místě na Malostranském hřbitově. Sympozium se uskuteční v září. Bližší informace budou zveřejněny během prázdnin.

 

Sraz je náhrobku biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Vstup bez bariér a bez rezervace.

17.06.2019 17:00
Vzhledem ke zdravotní indispozici přednášející bude tématem  přednášky vztah Čechy - Tyrolsko - politické a kulturní souvislosti, reminiscence nejen o Malostranském hřbitově. Nejen o hřbitově v Ötzu, kde byl přechodně pohřben Miroslav Tyrš, bude přednášet Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov, autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.
 

Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na další z přednášek o historických hřbitovech. Tentokráte se budeme věnovat hřbitovu na Malvazinkách. Přednáška se uskuteční v pondělí 17. června od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. přednášet bude Mgr. Julie Jindráková.

Při této příležitosti budete mít možnost poznat náhrobky, reliéfy, plakety a funerální plastiky významných umělců, jako Stanislava Suchardy, Jana Štursy, Jaroslava Horejce, Franty Úprky, Ladislava Šalouna, Čeňka Vosmíka a dalších umělců. Můžete zde také vidět unikátní barokní sloup jako Boží muka se slunečními hodinami, barokní plastiky od Ferdinanda Maxmiliána Brokofa, či interiér kostela sv. Filipa a Jakuba. Váš zájem bude pro nás povzbuzením a Vaše případné dotazy rádi zodpovíme.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

09.06.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií.
Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová. 

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. 
26.05.2019 14:00

Program:

14:00 zahájení a hudební program

14:15 komentované vycházky

16:30 komentovaná vycházka za pověstmi Malostranského hřbitova

 

 

24.05.2019 18:30

Spolek Malostranský hřbitov se i letos připojí k Noci kostelů. Zajímavosti o hřbitově i kostele Nejsvětější Trojice Vám dnes od 18,30 do 22,00 hodin bude přímo v kostele vyprávět Alena Lehnerová. Pokud máte zájem o prohlídku hřbitova, přijďte na nedělní Májové slavnosti!

20.05.2019 17:00

Dovolujeme si Vás pozvat na přednášku Goethovské reminiscence na Malostranském hřbitově, která se uskuteční v pondělí 20. května od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. Přednášet bude Gabriela Kalinová, členka Spolku Malostranský hřbitov a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost.

V roce 2019 uplynulo 270 let od narození „knížete básníků“, Johanna Wolfganga von Goetha (1749 – 1832). Goethe byl jedním z posledních renesančních lidí - zajímala ho nejen literatura, ale také např. hornictví, fyzika, mineralogie, historie (Jenský kodex) a estetika. Čechy navštívil celkem 17krát a strávil zde, počítáno na dny, celkem 3 roky svého života. Miloval zdejší lázně, ve kterých prožil mnoho dnů, ale navštívil také např. Sněžku či Adržbašské skály. Aktivně se zajímal a české země a jejich kulturu, ať již českou či německou, znal Rukopis královédvorský, v jehož pravost věřil. Prahu sice nikdy nenavštívil, ale měl k ní silný „platonický“ vztah. Zajímal se pod vlivem hraběte Šternberka o zdejší nově vzniklé muzeum a měl v Praze mnoho přátel a obdivovatelů. Goethovou poslední korespondentkou byla mladičká Pražanka Leopoldina von Grustner. Na úvod příspěvku bude krátce pojednáno o Goethovu vztahu k Čechám a Praze. Hlavním cílem prezentace bude představit posluchačům osoby z okruhu jeho známých a obdivovatelů, pochovaných na Malostranském hřbitově (např. katolického duchovního a pedagoga Antona Dittricha, či skladatele Jana Václava Tomáška). Krátká zmínka bude věnována kultuře Prahy  předbřeznové doby a tzv. zemskému patriotismu (Landespatriotismus). Byli zde původně pochováni jak novinář Rudolf Glaser, vydavatel časopisu Ost und West, tak i Pavel Alois Klár, vydavatel almanachu Libussa.


Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

19.05.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 19. května od 14 hodin. Sraz je u sochy biskupa Thuna-Hohensteina u hlavního vstupu na hřbitov. Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov. Vycházka je součástí Dnů Prahy 5.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér
21.04.2019 14:00
Spolek Malostranský hřbitov srdečně zve na velikonoční komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 21. dubna od 14 hodin na Malostranském hřbitově. Sraz u hlavního vchodu na hřbitov. Průvodkyní bude Alena Lehnerová.
 
Připomenuty budou mj. i ty osobnosti, jejichž výročí v dubnu slavíme. Jedná se například o Josefa Vojtěcha Hellicha, autora známého portrétu Boženy Němcové, Vincence Morstadta, autora pohledů na tehdejší Prahu, posledního vládnoucího knížete biskupa Leopolda Thun-Hohensteina či hudebníka Václava Jana Tomáška.
 
Pozornost bude věnována také Kašparu Roykovi (01. 01. 1744 - 20. 04. 1819), od jehož úmrtí uplyne letos 200 let. Royko, původem Slovinec, působil v Praze jako profesor církevního dějepisu, spisovatel, byl členem kanonie premonstrátů. V roce 1791 byl jmenován guberniálním referentem ve věcech církevních, později radou a kanovníkem. V díle Dějiny koncilu kostnického obhajuje Jana Husa. Zastával též funkci rektora pražské university.
 
Vstup zdarma, bez registrace a bez bariér.

 

16.04.2019 18:00

Členská schůze se uskuteční v prostorách Muzea Antonína Dvořáka, Ke Karlovu 20, Praha 2.

01.04.2019 17:00

Rok 2019 je rokem četných jubileí. K těm významným patří bezpochyby 290. jubileum svatořečení Jana Nepomuckého, který představuje  v celosvětovém měřítku nejznámější osobnost spojovanou s českými zeměmi. Proto mu bude věnována tpřednáška, kterou připravil Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci s kulturními činiteli města Nepomuk, které má své partnerské město v Brazílii (São João Nepomuceno).
            Na úvod přednášky budou stručně připomenuta data ze životopisu Jana Nepomuckého a místa spojovaná s jeho životem. Další část prezentace se bude věnovat historii svatořečení Jana Nepomuckého, vznikem jeho kultu a místům spojeným s tímto kultem na území Prahy a ostatních českých měst. Poté budou stručně představeny církevní stavby a umělecká díla, která nesou jeho jméno – sochy Jana Nepomuckého není možno vidět pouze ve všech katolickým evropských zemích, ale i v zámoří. V Nepomuku mají evidovaných celkem 66 000 podob toho významného svatého, ale donedávna nikdo nevěděl, jak vypadal ve skutečnosti. To se před několika dny, dne 19.3.2019, změnilo. Posluchači budou krátce informováni o akci spojené s prezentací pravé podoby Jana Nepomuckého. Dozví se také, kde by si bustu mohli prohlédnout.
            Dále obrátíme pozornost k Malostranskému hřbitovu a roku 1829, kdy se slavilo 100. výročí svatořečení Jana Nepomuckého. Mnoho protagonistů této oslavy (duchovní, umělci, spisovatelé) nalezlo místo svého posledního odpočinku právě na Malostranském hřbitově. Na něm jsou nebo byli pochováni také první tři ředitelé Dědictví svatojánského, které se zabývalo vydáváním českých knih s náboženskou tématikou. Velkým ctitelem Jana Nepomuckého byl také zakladatel tradice Májových slavností na Malostranském hřbitově Václav Veleba. Jeho soše věnoval velkou pozornost ve svém díle o Karlově mostě. Svatojánské tradice se promítly do české i německé literatury – zabýval se jimi mj. i další letošní jubilant Johann Wolfgang von Goethe. 

 

Přednášející bude Gabriela Kalinová, členka spolku a autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov : historie a současnost.

 

Přednáška se uskuteční v pondělí 1. dubna od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.

 

Vstup bez rezervace, zdarma a bez bariér.

 

18.03.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku "V tobě, Anno, zřel jsem celé nebe", která se uskuteční v pondělí 18. 3. 2019 od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. 


V přednášce se budeme věnovat osobnosti spisovatele Jana Nerudy (na Malostranském hřbitově má pohřbené svoje rodiče) a rodině Holinových. František Holina, kaligraf a provozovatel kulturního salonu, byl otcem Nerudovy „ věčné nevěsty“ Anny Holinové. Jaký je osud jejího hrobu na Olšanských hřbitovech? Kdo pečuje o Nerudův hrob na hřbitově na Vyšehradě? 


 
Přednášející bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.
10.03.2019 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po této památce. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.
Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér. V případě nepříznivého počasí se vycházka nekoná.

18.02.2019 17:00

Další z přednášek v Městské knihovně v Praze na Smíchově. Přednáší Gabriela Kalinová.

04.02.2019 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku "Zelená Hora u Nepomuku a biskup svatý Vojtěch", která se uskuteční v pondělí 4. února od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5. 

  V dějinách českých zemí je jen málo míst, která by měla podobný význam v naší historii. Jméno Zelené Hoře dala sama svatovojtěšská legenda. V minulosti byla obývaná předními šlechtici z rodu Švamberků, Šternberků či Martiniců, hostila vzácné návštěvy, uchovávala českou Svatováclavskou korunu či je spojena s takovými událostmi, jako je Jednota zelenohorská, Rukopis zelenohorský nebo jednotky Pomocných technických praporů - Černí baroni, které proslavil zfilmovaný román Miloslava Švandrlíka. Budeme si vyprávět i o dalších místech na Nepomucku, spojených s legendami druhého pražského biskupa svatého Vojtěcha. 
 
Přednáší Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko.  
 
Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.
28.01.2019 17:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na další z přednášek o historických hřbitovech. Tentokráte se budeme věnovat architektům a stavitelům pohřbeným na Malostranském (a zlíchovském) hřbitově. Přednáška se uskuteční v pondělí 28. ledna od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, nám. 14. října 15, Praha 5.

 
Přednáška připomene stavitele Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofery, kteří byli druhotně pohřbeni na neznámé místo Malostranského hřbitova. Dientzenhoferové, barokní přestavitelé Prahy, nemají s Prahou 5 společné jen místo svého posledního odpočinku. Kiliána Ignác si na Smíchově pro potřeby  své rodiny postavil letní sídlo, dnes známé podle svého pozdějšího majitele jako letohrádek Portheimka. Na Malostranském hřbitově leží i další významné osobnosti - dvorní stavitelé a architekti Jan Klement Zobel a Josef Zobel (přestavba domu U Hybernů, rekonstrukce Vrtbovského paláce), slavný malostranský stavitel Josef Jager, druhá generace rodiny Hergetů (Hergetova cihelna). Součástí přednášky bude i krátký exkurz na hřbitov na Zlíchově, kde odpočívá inženýr František Antonín Herget, profesor stavovské inženýrské školy v Praze a autor řady vládních staveb.
 
Přednášet bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.
30.12.2018 14:00
Srdečně zveme na poslední letošní komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 30. prosince od 14 hodin. Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov. Budeme bilancovat uplynulý rok!
 
Sraz u hlavního vchodu.  Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace. Vzhledem k termínu konání akce upozorňujeme návštěvníky, že v případě zhoršených povětrnostních podmínek může být vycházka zrušena.
10.12.2018 17:00

Zveme na další přednášku Spolku Malostranský hřbitov, která se uskuteční v pondělí 10. prosince od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15.

Předvánoční přednáška v rámci cyklu vyprávění o historických hřbitovech a hrobkách nás zavede do největšího pražského podzemního pohřebiště - karmelitánských katakomb pod kostelem Panny Marie Vítězné. Místo svého posledního odpočinku zde našlo přes tři sta osob, mezi něž lze počítat nejen řeholní bratry, ale také šlechtické dobrodince i řadové farníky z Malé Strany. V rámci přednášky budou podrobněji představeny dvě významné osobnosti, které zde také spočinuly: Jan Löw z Erlsfeldu, lékař a rektor pražské univerzity, a Johann Heinrich Schmelzer, dvorní kapelník císaře Leopolda I. Předvánoční přednášku doplní hudební vstupy ze Schmelzerova díla a jako bonus uslyšíme krátké vyprávění o „Pražském Jezulátku“ vystaveném v oltářní skříni v chrámu.

Přednášejí Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov, a Mgr. Petr Slouka, Kurátor Lobkowiczkého hudebního archivu.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

05.11.2018 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další přednášku z cyklu o historických hřbitovech, která se uskuteční v pondělí 5. listopadu od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.
 
Tentokráte zavítáme do Nepomuku a na zdejší hřbitov sv. Prokopa. Informacemi nejen o svatém Janu Nepomuckém nás obohatí Pavel Motejzík, manažer Mikroregionu Nepomucko.
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

 

04.11.2018 14:00
Program:
14:00               Zahájení u sochy biskupa Thun-Hohensteina u hlavního vchodu
14:15               Komentované vycházky (sraz u sochy biskupa Thun-Hohensteina) 
15:45               Zazimování růží u hrobu Václava Veleby
16:00               Vycházka "Pověsti a legendy Malostranského hřbitova"  (sraz u sochy biskupa                                Thun-Hohensteina)  
 
Kostel Nejsvětější Trojice bude otevřen od 14:30 do 16:00 hodin.
 
Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

 

29.10.2018 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na přednášku "Prahou po stopách W. A. Mozarta", která se uskuteční v pondělí 29. října od 17 hodin, v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.
 
Přednáška nás zavede na Hradčany, Malou Stranou, provede nás Starým a Novým Městem. Přednáška bude obsahovat také údaje o Mozartových synech Karlovi Tomášovi a Františku Xaverovi, kteří měli vztah k Praze. V prezentaci budou i pražské lokality vyskytující se ve filmu Amadeus.
 
Přednášející bude Gabriela Kalinová, autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov : historie a současnost.
 
Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.
28.10.2018 14:00

Spolek Malostranský hřbitov pořádá v neděli 28. října od 14 hodin komentovanou vycházku po této památce, tentokráte zaměřenou na významné národní buditele. U příležitosti stého výročí vzniku Československé republiky si připomeneme např. prvního interpreta české hymny Karla Strakatého, básníka a sběratele lidových pohádek Karla Jaromíra Erbena či malíře Josefa Vojtěcha Hellicha, autora nejznámějšího portrétu Boženy Němcové. Nezapomeneme ani na rodinu Františka Holiny, provozovatele kulturního salónu a otce Nerudovy snoubenky Anny Holinov&eacu te;.&nbs p; Zmíněn bude i Eduard Novotný, tvůrce českého těsnopisu a spisovatelé František Martin Pelcl a Gustav Pfleger Moravský. V neposlední řadě připomene také hudebníky Václava Jana Tomáška a Jana Nepomuka Vitáska, kteří patří k předchůdcům a inspirátorům Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup zdarma, bez bariér a bez rezervace.

 
 
 
 
 

 

06.10.2018 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský.

Průvodkyní bude Alena Lehnerová.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

 

22.09.2018 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Malostranský hřbitov na Smíchově byl původně založen jen k pohřbívání obětí morových epidemií. Za vlády Josefa II. však byla rušena pohřebiště uvnitř městských hradeb a smíchovský morový hřbitov tak od roku 1786 začal sloužit i obyvatelům Malé Strany a Hradčan. Po téměř sto letech však přestává vyhovovat podmínkám rozvíjejících se čtvrtí a je proto roku 1884 zrušen.

Na počátku 20. století hrozí památce celková likvidace, které zabránila intervence Klubu za starou Prahu a umělců Jakuba Arbesa, Aloise Jiráska a Maxe Švabinského. Přesto se však hřbitov nezachoval do dnešních dní celý. Ze známých osobností na hřbitově spočívají stavitelé Kryštof a Kilian Ignác Dienzenhofferové, malíř Adolf Kosárek, rodina Mánesů, rodina sochařů Platzerů, hudebníci Václav Tomášek, Giovanni Punto, Jan Vitásek, Josef Hrabě či spisovatel Gustav Pfleger-Moravský. 

Průvodkyní bude Alena Lehnerová.

Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

17.09.2018 17:00

Přednáška se uskuteční v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14. října 15, Praha 5.

Malostranský hřbitov v Košířích byl pro Jana Nerudu velkou inspirací. Pohřbil zde oba své rodiče i přítele z mládí, Antonína Tollmanna. Atmosféru místa zachytil již ve své první básnické sbírce Hřbitovní kvítí. Jeho odraz nalezneme také ve sbírce Kniha veršů („Hrob ten otcův, matčin, mým též hrobem bude, povedeme spolu hospodářství chudé. Malý domek z hlíny, vlhké čtyři stěny, v něm však lásky, že jí, v širém světě není“). Hřbitov v Košířích krátce zmiňuje také v knize Povídky malostranské, konkrétně v Psáno o letošních Dušičkách, Týden v tichém domě a Jak si pan Vorel nakouřil pěnovku.

Barbora Nerudová, matka Jana Nerudy obstarávala více než třicet let pražskou domácnost badatele Joachima Barranda, objevitele zkamenělin prehistorických živočichů trilobitů.

Přednáší Alena Lehnerová, předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov.

Vstup je zdarma, bez rezervace a bez bariér.

05.08.2018 14:00

Vycházka bude zaměřena na obecnou historii hřbitova a jeho nejvýznamnější osobnosti. Průvodkyní bude předsedkyně Spolku Malostranský hřbitov Alena Lehnerová.

Sraz je u vstupu do hřbitova, resp. u náhrobku biskupa Thun-Hohensteina. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

15.07.2018 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po této památce. Průvodkyní bude Gabriela Kalinová, autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

25.06.2018 17:00
Dovolujeme si Vás pozvat na poslední předprázdninovou přednášku z cyklu o historických hřbitovech, která se bude věnovat již téměř zmizelému židovskému hřbitovu v předpolí Libeňského mostu (Palmovka). Přednáška se uskuteční v pondělí 25. června od 17 hodin v pobočce Městské knihovny v Praze na Smíchově, Nám. 14 října 15, Praha 5.
 
Historie židovské Libně se plnila po několik staletí, ale II. světovou válkou byla téměř přerušena a dnes již zbývá z místních památek pouze minimum. Přitom tamní židovské osídlení bývalo druhé nejvýznamnější na území dnešní Prahy, hned po Židovském Městě pražském. Starý židovský hřbitov v Libni, datovaný až do 16. století, je dokladem arogance dvou mocí: nacistické, kdy se po II. světové válce do Libně vrátil pouze nepatrný zlomek židovských obyvatel, a komunistické, která pokračovala v ničení židovských památek a v roce 1965 nechala hřbitov zasypat. Na povrchu hřbitova vše bohužel připomíná pouze informační tabule, část dochované původní zdi. Co se ale skrývá pod povrchem? 
 
Více na přednášce Adama Scheinherra, zakladatele iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat a člena iniciativy PRAHA SOBĚ. 
 
Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.
24.06.2018 14:00

Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po této památce. Průvodkyní bude Alena Lehnerová. Vstup zdarma, bez rezervace a bez bariér.

19.06.2018 17:00

Procházka, jejíž první část (Malá Strana) se uskutečnila 12. listopadu 2017, měla připomenout 230 let od první Mozartovy návštěvy v Praze a od světové premiéry Dona Giovanniho.


Po Malé Straně, kde bydlel Mozart, jeho oba synové i jeho pražští přátelé (Mozartovi hostitelé na Betrtramce Duškovi a Mozartův životopisec František Xaver Němeček) a kde také proběhla již několik dnů po jeho úmrtní grandiózní smuteční mše, si nyní připomeneme staroměstské objekty, spojené s Mozartovými pobyty v Praze, s jeho přáteli a jeho posmrtným kultem, který byl v Praze starší a zpočátku silnější než v jiných městech včetně Salcburku. 

Trasa: Křižovnické náměstí (průčelí Klementina, Mozartova návštěva) – Karlova ul. (Colloredo-Mansfeldský palác, Mozartovský ples)– Keplerův průchod – Annenské nám.(Haaseovská tiskárna, Pachtův palác) – Liliová ul. (kostel sv. Anny) – zpět do Karlovy ulice (Zrcadlová kaple Klementina, Mozartův památník v Klementinu, starší než Salcburský pomník) - Mariánské nám./Husova ul. (Clam- Gallasův palác, návštěva otce i syna Mozartových) - Husova ul. (kostel sv. Jiljí, jezuitský seminář) – Skořepka (kavárna U Šturmů) – Uhelný trh (dům U Tří zlatých lvíčků, Platýz) – Rytířská ul. (Česká spořitelna, dříve divadlo V Kotcích), Železná ul. (Nosticovo, pozdější Stavovské divadlo, místo dvou světových Mozartovských premiér) – Ovocný trh (dům U Modrého hroznu, Karlova univerzita, bydliště spisovatele Alfreda Meissnera) – Celetná ul. (hotel U zlatého anděla, dům U Černého slunce) – Staroměstské nám. (U bílého jednorožce, rodiště Josefy Hambacherové, později Duškové, Týnská škola, úmrtní dům Václava Praupnera). 

Vycházka se uskuteční v úterý 19. června 2018 od 17 hodin. Sraz je u sochy Karla IV. na Křižovnickém náměstí. Průvodkyní nám bude členka Spolku Malostranský hřbitov a autorka přednášek s Mozartovskou tématikou a rozsáhlé publikace o MH Gabriela Kalinová.

Vstup je zdarma, rezervace netřeba, akce je určena pro širokou veřejnost.

28.05.2018 18:00

Členové rodu Lažanských patřili už od 17. století k předním reprezentantům Království českého. Setkáváme se s nimi na vysokých postech státní správy. Nešlo však jen o politiky či úředníky. Téměř neznámou kapitolou je jejich působení v oblasti věd a umění. Lažanští zanechali na mnoha místech naší země nesmazatelnou stopu, kterou dnes často obcházíme bez povšimnutí. Přednáška se proto zaměří na nejdůležitější představitele rodu a jejich význam pro naše dějiny, zejména v 19. století. Akce navíc proběhne symbolicky v paláci Lažanských, který od 2. poloviny 19. století představoval jedno z nejviditelnějších míst setkávání českých kulturních elit. 
 

Přednášejí: doc. Mgr. Daniela Tinková, Ph.D., Ústav českých dějin Univerzity Karlovy, Ing. Vladimír Lažanský, zámek Chyše, a Mgr. Jan Štěpánek, Ústav pro dějiny umění Univerzity Karlovy.

Místo konání:Palác Lažanských – budova FAMU, učebna U1, Smetanovo nábřeží 2, Praha 1.
 

Akce je určena pro širokou veřejnost. Vstup zdarma a bez rezervace.

1 | 2 | 3 | 4 >>

Kalendář akcí

02.08.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 2....
16.07.2020 16:00
V roce 2020 si všichni připomeneme 250. výročí narození jednoho z nejslavnějších světových skladatelů, Ludwiga van...

Kontakt

Spolek Malostranský hřbitov Švédská 33
150 00 Praha 5
+420 722 200 908 alena.lehnerova@centrum.cz;