Sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J. Tomáškovi

22.09.2020 09:30

Spolek Malostranský hřbitov zve na sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J. Tomáškovi, od jehož úmrtí letos uplynulo 170 let. Sympozium se uskuteční 22. září od 9:30 hodin v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Od 18 hodin se uskuteční koncert hammerklavíristky Petry Matějové a sopranistky Ireny Troupové. Zazní skladby L. van Beethovena (Wachtelschlag) a V. J. Tomáška (Sonáta C dur op. 14 a Lenora op. 21).S příspěvky vystoupí PhDr. Markéta Kabelková, Ph.D. z Českého muzea hudby,PhDr. Michal Morawetz, Ph.D. ze Státního oblastního archivu v Třeboni, Mgr. Marek Fapšo z Ústavu českých dějin FF UK, PhDr. Ondřej Bastl z Archivu hlavního města Prahy, Libor Aksler, MBA, ředitel Městského muzea Skuteč, Ing. Gabriela Kalinová, mj. autorka rozsáhlé publikace Malostranský hřbitov: historie a současnost, a předsedkyně Spolku Alena Lehnerová. Vzhledem k omezené kapacitě je nutná rezervace na e-mailu tomaseksympozium@seznam.cz. Prosíme všechny účastníky o dodržování nařízení i doporučení vydaných vládou ČR v souvislosti s výskytem covid-19 na území ČR. Akce se uskuteční pod záštitou Petra Zemana, předsedy Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Kalendář akcí

22.09.2020 09:30
Spolek Malostranský hřbitov zve na sympozium "Jen pravda je diadém umění" věnované "pražskému hudebnímu papeži" V. J....
13.09.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou prohlídku po Malostranském hřbitově. Hřbitov na Smíchově byl původně...

Kontakt

Spolek Malostranský hřbitov Švédská 33
150 00 Praha 5
+420 722 200 908 alena.lehnerova@centrum.cz;