Přednáška připomněla osobnosti spojené s Janem Nepomuckým

Přednášku, která se konala od 14:00 v Arciděkanství Nepomuk, připravila předsedkyně Spolku Alena Lehnerová (hudební část) a členka výboru Gabriela Kalinová (prezentace, textová a obrazová část). Po biografické části a výčtu nejznámějších míst svatojánského kultu v Praze a zahraničí se přednáška zaměřila na významné osobnosti, spojené jak se svatojánským kultem, tak i s Malostranským hřbitovem v Praze. Jako příklad je možno uvést architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, pohřbeného druhotně na již neznámém místě na hřbitově (kostely sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech a na Skalce na Novém Městě), malíře Václava Markovkého (výzdoba ke 100. výročí svatořečení Jana Nepomuckého), uměleckého historika a etnografa Václava Velebu (popis sochy sv. Jana na Karlově mostě a jeho hrobu ve Sv. Vítě), malíře Josefa Václava Hellicha (obraz v kostele sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku), spisovatele a překladatele Aloise Václava Svobodu (autora vícejazyčných textů ke 100. jubileu svatořečení Jana Nepomuckého). Na hudebním doprovodu této slavnosti se podíleli skladatelé Václav Jan Tomášek a Jan Nepomuk Augustin Vitásek. Největší pozornost pak byla věnována dějinám Dědictví svatojánského, jehož cílem bylo vydávání českých knih s náboženskou tématikou, cenově přístupných široké veřejnosti. Tři první ředitelé Dědictví (Václav Michal Pešina z Čechorodu, kanovník metropolitní kapituly u sv. Víta, Inocenc Antonín Frencl, ředitel Akademického gymnázia, a Vincenc Bradáč, rovněž kanovník metropolitní kapituly a skladatel a editor církevních písní jako Svatováclavský kancionál) byli pochováni na Malostranském hřbitově. Hrob Václava Pěšiny z Čechorodu zdobí krásný náhrobek sochaře Emanuela Maxe, který je také autorem náhrobku zakladatele Dědictví svatojánského, Antonína Hanikýře, na zrušeném hřbitově v Táboře. Pro hudební doprovod vybrala Alena Lehnerová skladby, které nám připomněly slavnou „muziku na šífích“ - svatojánskou lodní hudbu a její skladatele, otce (Šimona) a syna (Františka Xavera) Brixi. Návštěvníci přednášky pak byli pozváni na komentovanou prohlídku Malostranského hřbitova.    

Kalendář akcí

06.08.2020 16:30
Při naší minulé vycházce po Malé Straně jsme si připomněli 250. výročí narození jednoho z největších světových...
02.08.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 2....

Kontakt

Spolek Malostranský hřbitov Švédská 33
150 00 Praha 5
+420 722 200 908 alena.lehnerova@centrum.cz;