Alena Lehnerová - předsedkyně Spolku.

Mail:alena.lehnerova@centrum.cz

Mobil: +420 722 200 908

Svolává zasedání výboru a členské schůze, předsedá jim, řídí jejich jednání, rozhoduje při rovnosti hlasů při hlasování.
  • Zastupuje sdružení před státními orgány a na veřejnosti.
  • Vyřizuje administrativní a písemnou agendu, vede o ní přehled a zakládá ji.
  • Přísluší jí uchovávání originálů statutárních dokumentů, smluv, dohod, razítko.
  • Organizuje kulturní akce a přednášky.
  • Provádí zaškolování průvodců.

Kalendář akcí

16.03.2020 17:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další z cyklu přednášek o historických hřbitovech a hrobkách, která se tentokráte...
16.02.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na další z komentovaných vycházek po této památce. Průvodkyní bude Alena Lehnerová.

Kontakt

Spolek Malostranský hřbitov Švédská 33
150 00 Praha 5
+420 722 200 908 alena.lehnerova@centrum.cz;