Vítáme každého, kdo by nám chtěl pomoci.

Veškerá práce je dobrovolná a nezisková. Chcete-li se i tak aktivně podílet na činnosti sdružení, pracovat s námi na projektech pro záchranu Malostranského hřbitova, můžete kontaktovat předsedkyni Alenu Lehnerovou, e-mail: alena.lehnerova@centrum.cz.

Hledáme zejména spolupracovníky, kteří mají zájem podílet se s námi na: 

  • průvodcovské činnosti při komentovaných vycházkách (zájemce zaškolíme);
  • fotodokumentaci proměn hřbitova a akcí spolku;
  • badatelské či publikační činnosti;
  • spolupráci při přípravě a organizování kulturních akcí;
  • čtení nápisů na nově nalezených náhrobcích;
  • přípravě vydání monotematických brožur (témata:  architekti a stavitelé, spisovatelé a literáti, zednáři, ...);
  • ...

Činnost v našem Spolku je dobrovolnická, bez nároků na odměnu. Veškeré práce (restaurátorské, brigádnické,…) probíhají pod dozorem NPÚ a SPH.

 

Kalendář akcí

17.11.2021 10:00
Spolek Malostranský hřbitov ve spolupráci se spolkem Svatobor pořádá ve středu 17. listopadu od 10 hodin vycházku na...
14.11.2021 14:00
Na neděli 14. listopadu od 14 hodin jsou pro Vás připraveny komentované vycházky s průvodci. Představíme také...
24.10.2021 18:00
Michaela Katráková - soprán Martin Bělohlávek - baryton Ludmila Juránková - varhany Místo konání: Kostel sv. Jana...

Kontakt

Spolek Malostranský hřbitov Švédská 33
150 00 Praha 5
+420 722 200 908 alena.lehnerova@centrum.cz;