Spolupráce s Maticí českou

NAŠE ČINNOST

Člen našeho o.s. pan Pavel Muchka je současně jednatelem Matice české. Spolupráce obou sdružení začala již v roce 2010, kdy se význačně spolupodíleli na programu vzpomínkového setkání na Malostranském hřbitově k 170. výročí narození Jakuba Arbesa. Jedinečný proslov zde měly předsedkyně Matice české paní PhDr. Magdaléna Pokorná, CSc a editorka Romaneta v listech paní PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc.

V letošním roce nám členové Matice pomáhají na pravidelných brigádách. Vzali si na starost dvanáct hrobů či náhrobků českých buditelů, např. Gustava Pfeglera Moravského, Jakuba Tandlera, Františka Holiny, Ignátze Cornovy. Děkujeme za obětavou práci zejména paní Majerové, ale i dalším, kteří ostraňují břečťan, vysazují tradiční hřbitovní kvítí barvínek atd. Scházejí se na MH každý týden.

Kalendář akcí

02.08.2020 14:00
Spolek Malostranský hřbitov zve na komentovanou vycházku po Malostranském hřbitově, která se uskuteční v neděli 2....
16.07.2020 16:00
V roce 2020 si všichni připomeneme 250. výročí narození jednoho z nejslavnějších světových skladatelů, Ludwiga van...

Kontakt

Spolek Malostranský hřbitov Švédská 33
150 00 Praha 5
+420 722 200 908 alena.lehnerova@centrum.cz;